Blogg

Blogg

Om lag och evangelium

BloggatPosted by Hermanni 11 Aug, 2018 16:28

”Men liksom vi nu här har bevisat lagens nödvändighet, både före och även efter rättfärdiggörelsen, till att uppenbara synden, döden och fördömelsen över allt människokött och därmed grundligt har förkastat all sådan lära som inte vill veta av lagen eller omvändelsen, lika mycket ogillar och bestrider vi även den lära som sammanblandar lag och evangelium eller driver lagen så att evangelium blir om intet, vilket är nog så lätt hänt. För dessa två, lag och evangelium, bör för allt i livet å det nogaste skiljas åt, men likväl får ingendera åsidosättas eller förkastas. … För det heliga evangeliet är ett sådant ord och en sådan predikan som uppenbarar, men inte vad som finns, känns eller uträttas i oss själva, utan det som Gud från himlen skänkt oss förlorade syndare på jorden i sin enfödde Son Jesus Kristus. Evangeliet är då inte någon lag alls. Det fordrar inte av oss utan skänker oss allt för intet, genom en annans förtjänst. … detta att Guds Son har borttagit och utplånat alla mina synder kan jag ju inte se eller hos mig känna (ja, jag ser och känner tvärt emot att synden ännu ständigt bor i mig). Sådant måste därför tros på grund av ordet.

(Den enda Salighetens Väg framställd av Fred. Gabr. Hedberg uti ”Allmän Evangelisk Tidning”, utgifwen under åren 1845-1848. Andra upplagan, 1908, s. 49-51, språket moderniserat)