Blogg

Blogg

Lita på Guds ord

BloggatPosted by Hermanni 31 Jan, 2016 12:10

Så låt oss följa Gud överallt och inte säga emot i något; även om det som sägs verkar vara i konflikt med våra tankar och synorgan ska hans ord dominera över tankar och syn.

Låt oss göra så också vid mysterierna och inte bara blicka på det som är framlagt utan (även) hålla fast vid hans ord. För hans ord är osvikligt, men vår förnimmelse lättlurad. Hans ord har aldrig tagit miste, men vår förnimmelse felar i det mesta. Då nu ordet säger: ”Detta är min kropp”, låt oss både följa och lita på det och se kroppen med sinnets ögon. För Kristus överlämnade inte till oss något förnimbart. Han överlämnade visserligen allt i det förnimbara, men för sinnet. På samma sätt kommer också i dopet vattnets gåva genom en förnimbar sak, men det som åstadkoms tillhör sinnet: födelsen och pånyttfödelsen.

(Johannes Chrysostomos, In Matthaeum homiliae, 82,4 enligt utgåvan F. Field, S. Joannis Chrysostomi homiliae in Matthaeum, 2, 1839, s. 468. Översättningen gjordes vid Institutet för biblisk-luthersk filologi.)