Blogg

Blogg

För att världen skulle bli frälst genom honom

BloggatPosted by Hermanni 25 Apr, 2015 12:56

Joh 3:17:
Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom.

Kyrillos av Alexandria (d. 444) kommenterar:

”Jag sändes inte”, säger han, ”likt den helige sagesmannen Mose med en fördömelse av världen genom lag; inte heller förde jag in bud för att avslöja synden. Jag utför inte min tjänst som en husslav utan kommer med människokärleken som det anstår Herren. Jag befriar det förslavade såsom Faderns Son och arvtagare. Jag växlar den fördömande lagen till en frikännande nåd, befriar från synden den som är hårt bunden av de egna överträdelsernas band. För att frälsa världen har jag kommit, inte med en fördömelse över den. För det var nödvändigt – nödvändigt, säger han – för Mose, såsom en husslav åt den fördömande lagen, att bli en tjänare, men för mig att såsom Son och Gud lösa hela världen från lagens förbannelse och bota världens sjukdom med överflödande människokärlek.”

(Cyrillus Alexandrinus, Commentarii in Iohannem, 2,1, (utg. av Pusey). Översättningen gjord vid Institutet för biblisk-luthersk filologi)